Darwin’in Türk Düşmanlığı

0

Sömürgeci ülkeler, uyguladıkları sömürüye sözde haklı bir dayanak için birtakım “kültürel” açıklamalar getirmek zorunluluğu hissetmişlerdi. İşgal edip sömürgeleştirdikleri topraklarda yaşayan insanları “ilkel, barbar, yarı insan” olarak tanımlamışlar ve böylece kendilerine dayanak bulmaya çalışmışlardı. Bu tanıma “bilimsel” bir kılıf bulmak için de çaba göstermişler ve bunun için özellikle Darwinizm’i kullanmışlardı.

Geri ırkların tarih sürecinde elenerek medeniyetin gelişmeye uğradığını iddia eden Darwin, Türk Milletini de bu geri ırklar sınıfına sokuyordu:

“Düşünün ki, birkaç yüzyıl önce Avrupa, Türkler tarafından işgal edildi… Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar Türk barbırlığına karşı galip gelmişlerdir. dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, bu tür aşağı ırklarınçoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini (yok edileceğini) görüyorum.”(Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, s.285)

Bu satırlarda Türk Milleti için söylenen sözlerin birer hezeyan oldukları, fanatıkçe bir nefretin ve Türklük hakkındaki derin cehaletin ürünü oldukları açıktır.

Kendilerini çok “medeni” ve “ileri” sayan Batı’nın ırkçı emperyalistleri, Sosyal Darwinizm safsatasıyla tecavüzlerine sözde bilimsel dayanak bulmuşlar, Türk yurdu Anadolu’yu, bölüşmeye kalkma cüreti göstermişlerdi. Çanakkale’de, Galiçya’da, Irak’ta, Suriye’de Türk evlatlarına kurşun sıkanların dayandıkları “felsefi” temel, Sosyal Darwinizm’di.

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer yazıları

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.