slide 1
slide 2

Üst Akıl : İngiliz Derin Devleti'nin Deşifresi

Dünyanın son 200 yıllık tarihi yakından incelendiğinde, dünya çapında gerçekleşen radikal değişimlerin; kurulan veya yıkılan devletlerin; milyonlarca cana mal olan savaşların; komünizm, vahşi kapitalizm, anarşizm, Darwinizm gibi belaların; ahlaki çöküntü ve dejenerasyonların arka planında bir “üst aklın” olduğu hemen fark edilmektedir. Ancak gariptir ki hemen hiç kimse, bu yapılanmanın adını koyamamıştır. Bu gizli yapılanma, İNGİLİZ DERİN DEVLETİ’dir

Türk Dünyası Hakkında Yazılar

Kırım’da Esaret Dönemi

1774 yılında imzalanan Küçük Kaynarca antlaşmasıyla Osmanlı İmparatorluğu’ndan koparılan Kırım Hanlığı, 1783 yılında Rus işgaline maruz kaldı. Böylece Kırım topraklarında günümüze kadar devam edecek olan esaret dönemi de başlamış oldu. Kırım’ın kaybedilmesi Osmanlı İmparatorluğu için de sarsıcı olmuştu. Çünkü ilk defa halkı Türk ve Müslüman olan…
Daha fazla oku...

Sınırlardaki Köklü Değişiklikler

Dünya üzerindeki ülkelerin sınırları sık sık değişir. Bu sınır değişiklikleri ise, çoğunlukla dünyayı ya da en azından bir bölgeyi köklü bir biçimde etkileyen dönüm noktaları sonucunda gerçekleşir. Bu dönüm noktalarının modern çağdaki en belirginleri Napolyon Savaşları'nın ardından gelen Viyana Kongresi, 1878'deki Berlin Anlaşması ve I. Dünya…
Daha fazla oku...

Derin Rusya’nın Böl-Yönet Politikası

Savaşın bu kadar şiddetli geçmesi ve Çeçenlerin bağımsızlık uğruna herşeyi göze almalarının altında yatan en önemli neden Çeçenlerle Rusların din, dil, kültür ve ırk olarak hiçbir ortak özelliklerinin olmamaları. Çeçenler hiçbir yakınlık duymadıkları Rusların himayesinde yaşamayı 1918 yılından beri reddediyor ve bu uğurda mücadele veriyorlar. Çünkü…
Daha fazla oku...

Türk Milleti Hakkında Yazılar

Abhazya’nın Türkiye İçin Önemi

Gürcü ve Rus yönetiminin, Abhazya topraklarında uygulamakta olduğu acımasız ambargo, Türkiye'yi yakından ilgilendirmektedir. Kafkaslar ve Abhazya'daki halklarla Türkiye arasında vazgeçilemeyecek kadar önemli tarihi, dini ve kültürel bağlar söz konusudur. Gürcistan'ın Abhazya topraklarını işgalinin başarısızlığa uğramasının ardından, Gürcü ve Rus…
Daha fazla oku...

Darwin’in Türk Düşmanlığı

Sömürgeci ülkeler, uyguladıkları sömürüye sözde haklı bir dayanak için birtakım "kültürel" açıklamalar getirmek zorunluluğu hissetmişlerdi. İşgal edip sömürgeleştirdikleri topraklarda yaşayan insanları "ilkel, barbar, yarı insan" olarak tanımlamışlar ve böylece kendilerine dayanak bulmaya çalışmışlardı. Bu tanıma "bilimsel" bir kılıf bulmak için de…
Daha fazla oku...

Türk Devletleri Hakkında Yazılar

Kırım’da Manevi Değerlere Yöneliş

Kırım’da Sovyetler Birliği döneminden miras kalan sorunların en önemlisi dini alanda yaşanıyor. Uzun yıllar esaret ve sürgün hayatı yaşayan Kırım Türkleri’nin vatanlarına geri döndüklerinde en önemli sorunlarından biri din adamı eksikliğiydi. Yıllarca tek yönlü bir ateist eğitimden geçirilen Kırım Türkleri’nin İslamiyet’i öğrenmesi için Kırım…
Daha fazla oku...

Özbekistan’da Eğitim

Sovyet baskılarına karşın Özbekler kurdukları okullarda dillerini ve kültürlerini korumuşlardır. Şu anda Özbekistan'da 4 binin üstünde okul, 4 milyon da öğrenci bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenleme ile ilköğretim 8 yıla çıkarılmıştır. Halkın eğitim düzeyi oldukça yüksektir. Özbekistan'da Semerkant Devlet Üniversitesi eğitim…
Daha fazla oku...

Diğer Konu Başlıkları

Bağımsızlık Sonrası Özbekistan

Sovyetler Birliği’nin dağılışının ardından özgürlüğünü kazanmaya başlayan Müslüman-Türk Cumhuriyetlerinin bazıları bağımsız bir çizgi izlemeye çalıştı. Ancak bu devletler Rusya’nın çeşitli girişimleri ve entrikaları ile karşılaştı. Özbekistan bu konuda örnek verilecek ülkelerden biridir. Bu bağımsızlık hareketleri arasından en yumuşak geçiş…
Daha fazla oku...

Özbekistan’ın Coğrafi ve Demografik Yapısı

Bağımsız Özbekistan'ın 447.400 km2'lik bir yüzölçümü bulunmaktadır. Özbekistan; Kazakistan, Tacikistan, Afganistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'a komşudur. Başkenti Taşkent'tir. Nüfusu: 21.700.000'dir. Önemli şehirleri, Semerkand, Buhara, Hive, Andıcan, Hokand, Navrangon, Karşı, Urgenc ve Nukus'dur. Önemli nehirleri: Surhanderya, Serabat,…
Daha fazla oku...

Sitede Ara

BAŞKA DİLE ÇEVİR

Sn. Adnan OKTAR Hakkında

1956 yılında Ankara'da doğan Adnan Oktar, Harun Yahya müstear ismi ile kitaplarını yazmaktadır. Hayatını Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini insanlara anlatmaya, Kuran ahlakını yaymaya, materyalist ve ateist ideolojileri fikren mağlup etmeye, gerçek Atatürkçülüğü yayıp Devlet'in bekasını ve milletin bütünlüğünü savunmaya adamış dünya çapında tanınan bir fikir adamıdır.

FACEBOOK’TA BEĞENİN!

Atatürk’ün Türk İslam Birliği İle İlgili Sözleri